Cashmyra

“Puur, rauw, doodeerlijk, verhalend en direct zijn woorden die men kan gebruiken om haar werk te omschrijven”, aldus de eigen website van Cashmyra. Inderdaad allemaal bruikbaar. Naast muziek maken, “filmt, schrijft, fotografeert, ontwerpt en denkt ze na”. Een veelzijdige en nieuwsgierige dame. De muzikante Cashmyra fascineert me. Ze houdt van minimal, vertelt ze me na de opnames. Was me opgevallen. Lef heeft ze als ze nauwelijks meer nodig heeft dan één noot op één snaar om zichtzelf bijna een nummer lang te begeleiden. Sommige teksten lijken geschreven met een scheermes, maar gezongen door een engel die het Paradijs graag opschudt. Rauwe kwetsbaarheid, sans gene, in tekst en presentie, kan zo krachtig en mooi zijn, dàt fascineert me!

En ze is grappig, haar eerste nummer heet: Normaal schrijf ik nooit zulke hatelijke liedjes maar nu wel.

Dus veel plezier met Cashmyra!

Frank (Soundcontainer)

Eng:

Cashmyra

“Pure, raw, honest, narrative and direct are words one can use to describe her work”, so we’re told by Cashmyra’s website. And yes we could use it all. Besides making music, “she films, writes, takes photographs, designs and thinks”. A broadly talented and curious lady she is. The musician Cashmyra fascinates me. She loves minimal, so she tells after the recordings. I noticed. It takes courage if only one note and one string is enough to back up almost an entire song. Some lyrics seem written with a razor blade, but sang by an angel who welcomes a little riot in Paradise once in a while. Raw & vulnerable, fearless in text and presentation, that can be so powerful and beautiful, that is what fascinates me!

And she’s funny, her first song title translated “Usually I don’t write such hateful songs, but now I do.”

Enjoy Cashmyra!

Frank (Soundcontainer)